Igangsatte projekter

 

Projektnavn Projekt-ID Projekttype Projektbeskrivelse
Pumpestation Kløvermarksvej A1.1 Afløbsystem Link
Regnvandskloakering af Hf. Mozart A1.3 Afløbsystem Link
Rensning af vejvand i Ørestad Syd A1.4 Afløbsystem Link
Bassiner n. for Roskildevej på Harrestrup Å A5.1 Afløbsystem Link
Kloakering af Artillerivej Syd B.1 Byudvikling Link
Kloakering af Strandgade Nord B.2 Byudvikling Link
Kloakering af Sydhavnen B.3 Byudvikling Link
Kloakering af Beauvaisgrunden B.4 Byudvikling Link
Kloakering af Kalvebod Brygge vest B.5 Byudvikling Link
Kloakering af Bispebjerg Hospital B.6 Byudvikling Link
Kloakering af Carlsberggrunden B.7 Byudvikling Link
Kloakering af F.L. Smidth grunden B.8 Byudvikling Link
Kloakering af Grønttorvet B.9 Byudvikling Link
Kloakering af Faste Batteri B.10 Byudvikling Link
Kloakering af Margretheholm B.11 Byudvikling Link
Kloakering af Nokken B.12 Byudvikling Link
Kloakering af Nordhavn, Århusgade B.13 Byudvikling Link
Kloakering af Sundmolen (inkl. Kronløbsøen) B.15 Byudvikling Link
Kloakering af Poppelstykket B.16 Byudvikling Link
Kloakering af Viborggade B.17 Byudvikling Link
Kvarteret ved Bellacentret B.18 Byudvikling Link
Byudvikling i Ørestad B.19 Byudvikling Link
Kloakering af August Schade Kvarteret B.20 Byudvikling Link
Kloakering af Borgmestervangen B.21 Byudvikling Link
Kloakering af Solvang-Kvarteret B.22 Byudvikling Link
Ungdomsboliger, Valby Idrætspark B.24 Byudvikling Link
Kloakering af Enghave Brygge B.25 Byudvikling Link
Kloakering af Oliefabriksvej 2 B.26 Byudvikling Link
Kloakering af Amager Fælled Camping B.27 Byudvikling Link
Kloakering af Lindgreens Allé B.28 Byudvikling Link
Kloakering af Scherfigsvej 8 B.29 Byudvikling Link
Kloakering af Sluseholmen Syd B.30 Byudvikling Link
Kloakering af Sølund B.31 Byudvikling Link
Kloakering, Papirøen B.32 Byudvikling Link
Kloakering, Østre Gasværk Kvarteret B.33 Byudvikling Link
Kloakering, Tycho Brahes Allé B.34 Byudvikling Link
Kloakering af Store Torv, Tingbjerg B.35 Byudvikling Link
Kloakering af Svanemøllen Kaserne B.36 Byudvikling Link
Kloakering af Lille Torv, Tingbjerg B.37 Byudvikling Link
Kloakering, Elværksgrunden B.38 Byudvikling Link
Kloakering, Ny Østergade B.39 Byudvikling Link
Kloakering, Strandlodsvej B.40 Byudvikling Link
Kloakering A.C. Meyers Vænge B.41 Byudvikling Link
Udløb fra Naboløs/Nybrogade til Slotsholms Kanaler K1.3 Skybrudssikring Link
AM1E Amagerbanen K1.5 Skybrudssikring Link
KV78 Scandiagade K1.11 Skybrudssikring Link
OS1 Strandboulevarden K1.12 Skybrudssikring Link
OS10 Carl Nielsens Allé K1.13 Skybrudssikring Link
Skybrudssikring af Carlsberg K1.16 Skybrudssikring Link
VEL20 Rantzausgade K1.18 Skybrudssikring Link
VEL42 Ørnevej- Glentevej- Nordre Fasanvej K1.19 Skybrudssikring Link
VEL5 Enghaveparken K1.21 Skybrudssikring Link
Skybrudssikring af Kastellet K1.35 Skybrudssikring Link
Arealreservation Kalvebod Brygge Skybrudstunnel K1.36 Skybrudssikring Link
Arealreservation Valby          Skybrudstunnel K1.37 Skybrudssikring Link
Arealreservation Svanemøllen Skybrudstunnel K1.38 Skybrudssikring Link
KV81 A.C.Meyers Vænge K1.41 Skybrudssikring Link
KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole K1.43 Skybrudssikring Link
G.F. Verner K1.51 Skybrudssikring Link
Skybrudssikring Gf. C.J. Frandsens Vej K1.52 Skybrudssikring Link
Skybrudssikring, Amalienborg Slotsplads K1.53 Skybrudssikring Link
Separatkloakerig af Sankt Annæ Plads og Nyhavn K2.4 Klimatilpasning Link
Separatkloakering, Folehaven K2.5 Klimatilpasning Link
Separatkloakering, Remiseparken K2.6 Klimatilpasning Link