Rækkefølge for kloakering af kolonihaver

* Nokken er en del af igangsatte projekter