Dimensionsgivende regn

Når der skal dimensioneres spildevandsanlæg, skal det sikres at rørene dimensioneres korrekt. Til det formål har Spildevandskomiteen (SVK) udarbejdet en række skifter og regneark, hvor man kan få oplyst, hvilke regnmængder, der skal lægges til grund for dimensioneringen.

Du kan finde SVKs regneark om regionale regnrækker, dimensionering af fuldtløbende rør og bassiner her

Der er forskellige krav til dimensionering alt efter om det er indenfor matrikelgrænsen eller en del, som HOFOR skal overtage fx ved en privat byggemodning med efterfølgende offentlig overtagelse. Dele af kloakken, som skal overtages af HOFOR skal overholde HOFORs kravspecifikation. På privat grund er det Dansk Standard nr 432, der er minimumskravene.