Byudvikling

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år - næste gang er i 2019. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den gældende kommuneplan. Såfremt der i Kommuneplan 2019 udpeges nye områder til byudvikling inden for spildevandsplanens planperiode, kan det være, at rammerne for byudvikling i spildevandsplanen skal revideres.

På baggrund af den gældende Kommuneplan 2015 forventes der at ske byudvikling i den næste 10-årsperiode i følgende områder:

  • Ørestad
  • Nordhavn
  • Sydhavn
  • Valby Syd
  • Carlsberg
  • Nordøstamager
  • Copenhagen Science City
  • Tingbjerg-Husum.

Kloakeringsprojekter som følge af byudviklingen forventes at fortsætte i samme tempo og med samme investeringstakt som i Spildevandsplan 2008. En lang række byudviklingsprojekter i kommuneplanområderne er enten afsluttede eller er i gang.

 

Læs om målsætninger for byudvikling

Læs om status for byudvikling