Administrationsgrundlag

I menuen til venstre findes emner, hvor der redegøres for, hvordan Københavns Kommune og HOFOR administrerer love og regler på spildevandsområdet, samt hvordan borgere og virksomheder skal forholde sig til håndteringen af spildevand, fx separering på egen grund.

Af hensyn til overskueligheden er administrationsgrundlaget holdt simpelt og i overordnede linjer. Administrationsgrundlaget er retningsgivende, og vil ikke være fyldestgørende i enhver situationer. Der kan derfor forekomme afvigelser fra det, der står her på siderne og det, der lægges til grund for fx. myndighedsafgørelser.

Udløb til Harrestrup Å. Foto HOFOR