Lokal afledning af regnvand

Er du interesseret i at etablere en af de mange former for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan du finde oplysninger på kommunens LAR-hjemmeside. Her finder du inspiration i metodekataloget, ansøgningsskemaer mv. Du kan også finde retningslinjer for, hvor stort dit LAR-anlæg skal være.

Der er mange hjemmesider om LAR. En par af de større er LAR i Danmark og Klimatilpasning.dk.

Skitse af opbygningen af et grønt tag