Renseanlæg

Der er fire målsætninger for udbygningen af Renseanlæg Damshusåen og Renseanlæg Lynetten:

  • rensekapaciteten skal udvides som følge af byudviklingen,
  • miljøpåvirkningen fra bypass skal begrænses
  • udledningen af miljøfarlige stoffer skal begrænses
  • vandområdeplanernes fremtidige krav om yderligere kvælstoffjernelse skal håndteres.

Renseanlæggene skal senest i 2026 være udbygget, så mængden og hyppigheden af bypass reduceres med 80-90 %, og så mængden af udledt kvælstof mindskes med 200 t/år. Staten vil i 2021 - i forbindelse med vandområdeplanernes tredje og sidste planperiode - fastlægge kravet til udledt kvælstof fra renseanlæggene.

 

Læs om status for renseanlæg

Læs planer og indsatser for renseanlæg

Renseanlæg Damhusåen. Foto: Hviid Photography