Spildevand fra hospitaler

Spildevand fra hospitaler er anderledes end almindeligt spildevand. Hospitalsspildevand indeholder forhøjede koncentrationer af en række stoffer herunder medicinrester. Medicin er karakteriseret ved, at stofferne er virksomme i selv små mængder. Det gælder også, når stofferne ender i naturen.

Der bliver derfor stillet krav til hospitalernes håndtering af spildevandet. Regnvandet skal skilles fra, og det resterende spildevand skal renses i et avanceret renseanlæg, som kan fjerne medicinrester i selv små koncentrationer. Først herefter kan spildevandet ledes til kloakken eller eventuelt direkte til et vandområde.

Der er krav til avanceret rensning af spildevandet på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Rigshospitalets hovedindgang. Foto: Rigshospitalet.