Investeringer

Skemaerne viser de forventede anlægsinvesteringer i spildevandsplanens planperiode, 2019-2028. Investeringerne gælder for forsyningsselskaberne HOFOR og BIOFOS.

Investeringsrammen indeholder ikke afledte udgifter for private eller virksomheder, fx i form af udgifter til separering på egen grund eller udgifter til etablering af forrensning af spildevand fra hospitaler.

Som de fremgår af skemaet er investeringerne opdelt i de fire investeringskategorier med tilhørende projekttyper. Projekttyperne følges af en betegnelse, fx betegnelsen A3 for separatkloakering. Dette er relevant for at kunne referere projekttyperne til en specifik investeringskategori i de kommende tillæg til spildevandsplanen.