Bagatelgrænser for planrevision

Rammeplanen for de kommende 10 års arbejde med spildevandshåndtering i Københavns Kommune indeholder den tungeste politiske del af spildevandsplanen: Økonomi, rækkefølgeplan mv.

Skal der ske ændringer i denne, skal det ske ved en revision af rammeplanen og en fornyet politisk beslutning. Mindre ændringer i rammerne forventes at kunne ske i form af et tillæg til rammeplanen, men en egentlig bagatelgrænse er ikke defineret. Det forventes, at der ikke vil komme ret mange revisioner af denne slags.

I de konkrete, aktuelle projekter er der rum for mindre ændringer i forhold til projektbeskrivelserne. Det kan for eksempel være en mindre korrektion af et opland (<15%). En sådan korrektion vil ikke udløse, at projektet skal i offentlig høring på ny. Sker der derimod ændringer, som har direkte betydning for grundejere eller lignende, vil selv en mindre rettelse - f. eks i listen over berørte matrikler - vil dette udløse en rettelse af projektet med ny offentlig høring og politisk behandling. Det forventes, at der vil komme en lang række af denne slags tilfælde, og der er derfor udarbejdet en række bagatelgrænser.

Læs om bagatelgrænser for ændringer i de konkrete projekter, der udløser en rettelse af projektbeskrivelsen og fornyet politisk behandling. notat_om_bagatelgrænser_for_ændringer_i spildevandplan.pdf (129.9 KB)

Læs om projekter i Spildevandsplan 2018 her.