Skybrudssikring

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. november 2015 at igangsætte implementeringen af ca. 300 kommunale skybrudsprojekter samt HOFORs ca. 50 skybrudsledninger og syv skybrudstunneller. Indsatsen skal skybrudssikre København over de næste 20 år. Dermed etableres en helt ny infrastruktur med det formål at håndtere ekstreme regnhændelser. Den nye infrastruktur er et supplement til afløbssystemet. Skybrudssikringen skal - på terræn - håndtere regnhændelser, der overstiger serviceniveau for kloakken

Status er, at syv kommunale skybrudsprojekter i dag er implementeret - Tåsinge Plads, Sankt Annæ Plads, Folehaven, Scandiagade (del 1), del af De Gamles By, Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen. HOFOR har sideløbende anlagt 14 projekter, inkl. 4,5 km klimarender i Indre By og indviet den første af syv skybrudstunneller, Østerbrotunnellen. Derudover er projekteringen af yderligere 47 kommunale skybrudsprojekter sat i gang, og HOFOR arbejder med planlægningen af de resterende skybrudsledninger- og tunneller. HOFOR støtter desuden grundejerforeninger og ejerlaug på private fællesveje med at klimatilpasse vejene.

Årlig opdatering af status

Københavns Kommune udarbejder årligt en klimatilpasningredegørelse, som beskriver status for arbejdet med at skybrudssikre og klimatilpasse København:

Læs om målsætninger for skybrudssikring

Læs om planerne og indsatser for skybrudssikring

Skybrudssikring af Tåsinge Plads, Østerbro. Foto: Københavns Kommune