Husbåde

Kommuneplan 2015 udpeger områder til husbåde. Det giver det anledning til, at kommunen arbejder med, hvordan spildevand fra husbåde håndteres bedst muligt. Arbejdet understøtter den stigende efterspørgsel på rekreative muligheder i Københavns Havn og Øresund - muligheder der kun lader sig gøre, hvis Københavns Kommune sikrer forsvarlige miljømæssige og hygiejniske forhold. Københavns Kommune vurderer, at kloakering er den bedste løsning til at håndtere spildevand fra husbåde. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt for HOFOR at finansiere kloakeringen af husbåde på grund af lovgivningen på området. Der er derfor endnu ikke planlagt projekter forbundet med kloakering af husbåde. Københavns Kommune vil inden for planperioden gå i dialog med staten med henblik på at give HOFOR mulighed for at finansiere kloakering af husbåde.

 

Læs om målsætninger for husbåde

Læs om status for husbåde