Dimensionering af LAR-anlæg

LAR anlæg dimensioneres i henhold til Spildevandskomiteens regneark for dimensionering af LAR-anlæg.

LAR-anlæg skal som udgangspunkt dimensioneres efter en gentagelsesperiode mage til den der er gældende i det aktuelle kloakopland. Skal LAR-anlægget etableres i et fælleskloakeret opland skal gentagelsesperioden være 10 år, hvis serviceniveauet skal fastholdes.

Inden du etablerer et LAR-anlæg skal du huske at indhente tilladelse til etablering af LAR-anlægget hos kommunen.

Hvis du i forbindelse med etableringen af LAR-anlægget udtræder af kloakforsyningen, helt eller delvist, for regnvand, skal du huske at søge HOFOR om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Den eksakte procedure kan findes på HOFOR's hjemmeside (Refusion af tilslutningsbidrag).

Hvis du vil have mere at vide om regnvand kan du læse mere i Rørcenteranvisning 016 Håndtering af regnvand på egen grund.

Du kan også genbruge regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner. Hvis du vil have mere at vide om det, har Rørcenteret lavet en anvisning om brug af regnvand.