Nye badesteder

Ved planlægning af placering af nye havnebade og badezoner skal der som udgangspunkt holdes en respektafstand på minimum 200 meter fra overløbsbygværker. Herved sikres den nødvendige tid til at varsle lukning af badestedet i forbindelse med en overløbshændelse. Placeringen af et nyt badested kræver en konkret vurdering af de lokale forhold.

Ved planperiodens start er følgende nye havnebade og badezoner planlagt:

  • én ny badezone i Inderhavnen (Vandkulturhuset på Papirøen),
  • én ved Valbyparken,
  • én ved Naturpark Amager og
  • én ved Kalvebod Bølge.

Oversigt over eksisterende og kommende badesteder (2019).

Kortet viser overløb i Københavns havn og Øresund 200 m zoner omkring.