Kloakering af kolonihaver

Spildevand fra kolonihaver påvirker vandkvaliteten og grundvandet i en række vandområder. Derfor igangsættes en indsats for kloakering af kolonihaver, hvor der sker overnatning. Udover at håndtere den negative påvirkning af vandmiljøet og grundvandet skal indsatsen sikre, at håndteringen af spildevand sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er ikke altid er tilfældet i dag. Københavns Kommunes ønsker således, at kolonihaver med overnatningsmulighed kloakeres inden for 10 år.

Ved kloakering af kolonihaver er det vigtigt, at den økonomiske byrde mindskes eller udjævnes mest muligt. Størstedelen af kolonihaverne ligger på arealer, som haveforeningerne lejer af kommunen. Nogle få ligger på grunde, der ejes af DSB eller BaneDanmark. Ganske få foreninger er andelshaver. Kloakering af kolonihaveforeninger beliggende på kommunale arealer igangsættes ved planperiodens start.

 

Læs om status for kolonihaver

Læs om målsætninger for kloakering af kolonihaver

Kolonihaver som skal kloakeres
Kolonihaver allerede kloakeret
Daghaver