Kolonihaver og husbåde

Kolonihaver og husbåde har pligt til at håndtere spildevand. Alligevel påvirker kolonihaver og husbåde i dag vandkvaliteten i en række vandområder og i grundvandet. Ydermere håndteres spildevand i et vist omfang ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derfor kloakeres varige kolonihaver med overnatningsmulighed inden for spildevandsplanens planperiode. Københavns Kommune ønsker i den forbindelse at sikre, at den økonomiske byrde mindskes eller udjævnes mest muligt.

Størstedelen af kolonihaverne ligger på lejet grund, som ejes af kommunen. Nogle få ligger på grunde, der ejes af DSB eller BaneDanmark. Ganske få kolonihaver er andelshaver.

Det er ikke muligt for HOFOR at finansiere kloakering af husbåde inden for den nuværende lovgivning. For at sikre den fremtidige udvikling og brug af havnen vil Københavns Kommune i planperioden arbejde for at skabe det nødvendige grundlag for finansiering af kloakering af husbåde i kommuneplanens udpegede områder til husbåde.

 

Læs om status for kolonihaver og husbåde

Læs om planer og indsatser for kloakering af kolonihaver

Læs om planer og indsatser for kloakering af husbåde

Kort over kolonihaver, der skal kloakeres, og hvor i byen der må ligge husbåde i henhold til Kommuneplan 2015.