Serviceniveauer

Det er ikke muligt at etablere et spildevandssystem, der aldrig bliver overbelastet. Derfor fastlægger Københavns Kommune serviceniveauer for, hvor ofte kommunen accepterer, at overbelastningen sker. I København handler det konkret om, hvor ofte kommunen accepterer, at der kommer spildevand fra kloakken op på overfladen, og hvor højt regnvandet må stå i byens gader under skybrud. I dag kan almindeligt husspildevand sagtens være i kloakken. Overbelastningen af systemet sker først, når det regner meget over længere tid, fx når byen rammes af skybrud. Københavns Kommune planlægger efter FN's klimapanels beregninger, der peger på, at vi om 100 år skal kunne håndtere 30 % mere regn og samtidig forvente flere og kraftigere skybrud, end vi gør i dag.

På baggrund af ovenstående arbejder Københavns Kommune med to serviceniveauer: ét serviceniveau for kloakken og ét serviceniveau for skybrudssystemet.

Serviceniveau for kloakken

Serviceniveauet for kloakken fastlægger, hvilken minimumsfunktion kloakken med tiden skal leve op til. Dette serviceniveau er relevant i forbindelse med håndtering af daglig regn. Serviceniveauet skal sikre en miljømæssig og hygiejnisk håndtering af spildevandet.

Københavns Kommune arbejder for, at alle københavnere - uanset hvor i byen de bor - kan forvente det samme serviceniveau for kloakken. I praksis arbejdes der for, at spildevand højst må stige op til terræn (dækselkoten) én gang hvert tiende år i fælleskloakerede oplande og én gang hvert femte år i separatkloakerede oplande. Dette svarer til funktionskravene i Spildevandskomiteéns Skrift 27 fra 2005.

Serviceniveau for skybrudssystemet

Serviceniveauet for skybrudssystemet fastlægger, hvilket niveau af sikring man som borger og virksomhed kan forvente ved skybrud. Dette serviceniveau er således kun relevant i forbindelse med skybrud.

Serviceniveauet er defineret ved, at der maksimalt må stå 10 cm vand på grænsen mellem det offentlige og det private rum ved en 100-årsregn. En 100-årsregn er betegnelsen for en regn, der statistisk set kun falder én gang hvert hundredende år. Som følge af dette har grundejer ansvar for selv at beskytte sin ejendom, så den kan tåle op til 10 cm vand ved grundgrænsen, fx ved etablering af lyskasser og forhøjelse af trappenedgange.

 

Læs om status, planer og indsatser for kloakken her (status / planer og indsatser).

Læs om status, planer og indsatser for skybrudsikring her (status planer og indsatser).