Spildevand fra hospitaler

Region Hovedstaden, som ejer og driver Rigshospitalet og Bispebjerg hospital, er i gang med forprojekter til etablering af forrensning af hospitalsspildevandet. Der arbejdes med en renseteknik lig den, der allerede er etableret på Herlev Hospital (membranfiltrering og aktiv kulfiltrering). I løbet af forprojekterne er det blevet klart, at vandkvaliteten efter rensning er så god, at vandet ikke behøver yderligere rensning før udledning til recipient.

Det forventes derfor, at Region Hovedstaden i løbet af planperioden vil ansøge kommunen om at få lov til at udtræde af kloakfællesskabet for hospitalsspildevandet fra begge hospitaler med henblik på selv at rense og eventuelt udlede spildevandet direkte til recipient.

Rigshospitalets hovedindgang. Foto: Henrik Jessen