Planer og indsatser

Spildevandsplan 2018 indeholder planer og indsatser for afløbssystemet, renseanlæg, skybrudssikring, byudvikling og kloakering af kolonihaver. Derudover beskrives Københavns Kommunes fremadrettede arbejde med husbåde, prioriterede indsatser, investeringsrammen for Spildevandsplan 2018 og langsigtede indsatser.