Afløbssystemet

Planen for afløbssystemet udgøres af en række indsatser under overskrifterne overløbsbygværker, regnvandshåndtering og spildevand fra hospitaler. I menuen til ventre findes uddybbende beskrivelser af de tre indsatser.

Overløbsbygværker

Som følge af statens vandområdeplaner og den kommunale vandhandleplan skal der ske en indsats til begrænsning af aflastninger fra 10 overløbsbygværker i perioden 2020-2026.

Regnvandshåndtering

Nye beregninger viser, at afløbssystemet ikke opfylder serviceniveauet for kloakken. På den baggrund er det besluttet, at en del af systemets udfordringer på den lange bane skal løses ved separatkloakering, hvor regnvandet ledes uden om det eksisterende afløbssystem.

Spildevand fra hospitaler

Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital skal etablere effektiv forrensning der fjerner lægemiddelrester før spildevand ledes til kloak. Renseanlæggene skal stå funktionsklar i 2022 (Bispebjerg Hospital) og 2023 (Rigshospitalet).

 

Læs om status for afløbssystemet

Læs om målsætninger renseanlæg

Læs om målsætninger for kloakken

Overløbsbassin. Foto: HOFOR