Pas på vandet

Hvis du bor i et separatkloakeret område, og du vælger at vaske bilen i indkørslen eller i gården, leder du miljøfarlige stoffer uden om renseanlægget og ud i vandmiljøet. Det samme gælder, hvis du vasker altaner eller udendørs trappe med sæbe eller andre kemikalier. Det er fordi i separatkloakerede områder ryger vandet ned i det rør, der er beregnet til regnvand, og bliver derfor ikke renset, men ledt direkte ud i havet, vandløb eller søer.

Hvad betyder separatkloakering for vandmiljøet

I separatkloakerede områder er der ét rør til regnvand og ét rør til spildevand. Det, der ender i risten i din indkørsel eller ved kantstenen, bliver ikke renset, men ledt direkte ud i havet eller vandløb (recipienter). Hvis sæbevand og andre miljøfarlige stoffer ender i risten har det derfor direkte konsekvenser for de fisk, smådyr og insekter, der lever i recipienter.

Se om din ejendom er separatkloakeret i "Min matrikel".

Brug vaskehallen til bilvask og husk at bruge miljøvenlige rengøringsmidler til at vaske altaner og trapper

Når du benytter en vaskehal til bilvask, sikrer du, at olie og andre miljøfarlige stoffer håndteres korrekt. Vaskehallens spildevand løber nemlig gennem et sandfang og en olieudskiller eller et biologisk renseanlæg. Her bliver snavs fra bilen opfanget, inden det overskydende vand bliver ledt hen til det kommunale renseanlæg.

Herudover doserer vaskehallerne nøje deres vaskemidler til de enkelte typer af bilvaske samt begrænser vandforbruget markant sammenlignet med manuel bilvask derhjemme.

Pas på vandet! Tænk over hvad du hælder i risten.