Skybrudssikring

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. november 2015 at igangsætte skybrudssikringen af København med ca. 300 skybrudsprojekter - som etableres på byens veje, pladser og i parker - kombineret med ca. 50 skybrudsledninger og syv skybrudstunneller. Implementeringen sker over 20 år med målet om at opfylde serviceniveauet for skybrudssikring, som defineres ved, at der maksimalt må stå 10 cm vand på grænsen mellem det offentlige og det private rum, når der falder en 100-årsregn. Prisen for skybrudssikringen er 11 mia. kr. Planerne for skybrudssikring af København er baseret på, at kloakken kan håndtere op til en 10-årsregn i de fælleskloakerede områder. Projekterne planlægges, så skybrudssystemet sørger for, at der ikke sker ukontrollerede oversvømmelser, når regnintensiteten overstiger kloakkens kapacitet.

Skybrudsplan

Baggrunden for skybrudsprojekterne er Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012. Planen fastlagde de gældende serviceniveauer for både skybrudssikring og kloakken. Herudover fremlagde planen følgende principper for skybrudsplanlægningen, som Københavns Kommune arbejder med i dag:

  • Afkobling af hverdagsregn skal indgå i planlægningen af skybrudsløsninger.
  • Afledning af skybrudsvand skal så vidt muligt ske på overfladen.
  • Synergi med andre anlægsprojekter skal tilstræbes.
  • Skybrudssikringen af København skal ideelt set bestå af (overflade)løsninger, som gør byen mere grøn og blå.
  • Tunnelløsninger benyttes i de områder af byen, hvor der ikke er mulighed for alene at arbejde med overfladeløsninger.
  • Skybrudsløsningerne skal både beskytte byen mod skybrud og aflaste kloakkerne ved daglig regn.

Læs om status for skybrudssikring

Læs om planer og indsatser for skybrudssikring

Kort over alle skybrudsprojekter i København. Klik på kortet til at forstørre.