Aktuelle projekter

Spildevandsplan 2018 indeholder to projektkategorier:

 • Igangsatte projekter
  • Omhandler 62 projekter, der er igangsat af Borgerrepræsentationen i tillæg til Spildevandsplan 2008, men som endnu ikke er afsluttet.
 • Projekttillæg 2019
  • Omhandler 26 projekter som igangsættes af Borgerrepræsentationen sammen vedtagelsen af Spildevandsplan 2018. Projekterne igangsættes i 2019.

Projekttyper og -indhold

I begge projektkategorier er projekterne inddelt i følgende fire projekttyper:

 • Klimatilpasning
 • Afløbssystem
 • Byudvikling
 • Renseanlæg

Beskrivelserne af projekterne indeholder eventuelle miljøpåvirkninger, og hvorvidt de berørte matrikler påvirkes af fx:

 • ekspropiation (ved arealerhvervelse i forbindelse med projekt),
 • permanent tinglyst rådighedsindskrænkning på privat matrikel (servitut),
 • midlertidig rådighedsindskrænkning på privat matrikel.

Spildevandsplan 2018 suppleres årligt med projekttillæg, som indeholder nye projekter.

Damhusledningen inden røret blev samlet under jorden. Foto: HOFOR.