Principper for planlægning af regnvandshåndtering

I foråret 2017 vedtog Borgerrepræsentationen "Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand". For at sikre den nødvendige afkobling af regnvand fra fælleskloakken accepterede Borgerrepræsentationen at meddele påbud om separering af regnvand fra husspildevand på egen grund til mellem 3.000 og 9.000 grundejere. I forbindelse med vedtagelsen besluttede Borgerrepræsentationen dog at udgifterne for grundejere skal begrænses mest muligt. I praksis betyder dette, at metoder der medfører påbud først vælges, når påbudsfri metoder er opbrugt, og behovet for håndtering af regnvand ikke er opfyldt.

For at kunne meddele et påbud om separering skal der være en saglig begrundelse. Dette gælder, uanset baggrunden for separeringen. Planlægning af regnvandshåndteringen skal afveje hensyn til samfundsøkonomi og anlægsøkonomi, ønsket om en grønnere by og minimering af gener for private grundejere.