Udtræden af kloakforsyningen

Det er muligt at på tilladelse til at udtræde af kloakforsyningen - helt eller delvist - for regnvand i hele det fælleskloakerede opland. Betingelserne herfor er, at der kan opnås tilladelse til at håndtere regnvandet lokalt f. eks. ved nedsivning se Målsætninger og politikker.

Proceduren for at få lov til at håndtere regnvand lokalt er:

  1. Du skal søge kommunen om en tilladelse til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Du skal udfylde og indsende ansøgningen via KK.DK/LAR. Ansøgningen fungerer samtidig som en ansøgning om - hel eller delvis - udtræden af kloakforsyningen. Du skal være opmærksom på, at hvis du udtræder, har du ikke automatisk ret til at genindtræde.
  2. Såfremt du ønsker at få refunderet tilslutningsbidraget for regnvand fra HOFOR, skal du ansøge HOFOR om det via deres hjemmeside.

Du er ikke automatisk sikret at få refunderet tilslutningsbidraget. De betingelser, som skal være opfyldt fremgår også af HOFORs hjemmeside.

Du kan ikke få tilladelse til at udtræde af kloakforsyningen for husspildevandet.