Dimensionering

Her finder du kommunens krav til dimensionering af rør, bassiner og LAR-anlæg.

Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til private spildevandsanlæg indenfor matriklen og offentlige spildevandsanlæg.

Fx vil en privat byggemodning vil skulle forholde sig til begge sæt af krav.

Vær også opmærksom på, at HOFOR har særlige krav til spildevandsanlæg, som de efterfølgende skal overtage ejerskabet til med henblik på drift og vedligeholdelse.