Byudvikling

Der er i planperioden for Spildevandsplan 2008 gennemført en lang række byudviklingsprojekter. Mange delprojekter er færdiggjort og ibrugtaget, mens andre er under udførelse. Af de væsentligste byudviklingsprojekter kan nævnes:

  • Ørestad

Flere delområder er fortsat under udførelse. Projekterne videreføres.

  • Sydhavnen

Flere delområder er under udvikling, men ikke afsluttet. Projekterne videreføres.

  • Inderhavnen

Margreteholm er afsluttet. Strandgade Nord videreføres.

  • Nordhavn

Århusgadekvarteret er afsluttet. Øvrige projekter videreføres.

  • Carlsberggrunden

De fleste delområder er afsluttet. Projekter for øvrige områder videreføres.

  • F.L. Smidth grunden

Projektet i gang og videreføres.

  • Grønttorvet

Projektet er i gang og videreføres.

 

Læs om målsætninger for byudvikling

Læs om planer og indsatser for byudvikling

Byudvikling i Nordhavnen, Århusgadekvarteret. Foto: Leif Jørgensen