Fortætning af byen

Det er et stigende problem for kapaciteten i kloakken, at byen får en højere og højere andel af befæstet areal, den såkaldte fortætning. Fortætning medfører, at der ledes mere regnvand til kloakken, og det kan give et stort problem med etablerede kloakker, der efterfølgende bliver for små. Især i det fælleskloakerede opland er der behov for retningslinjer for, hvor stor en del af en grund som kan befæstes. Overskrides denne størrelse skal regnvandet forsinkes før tilledning til kloakken.

I forbindelse med udarbejdelse af denne spildevandsplan er der gennemført en beregning af den gennemsnitlige befæstelsesgrad i alle kloakoplande. Dette gennemsnit danner fremover basis for regulering af regnmængden til kloakken.

Er der tale om fortætning i form af lokalplanlagt byudvikling, har HOFOR som udgangspunkt pligt til at "følge med" byudviklingen, og sikre den fornødne kapacitet i kloakken. Retningslinjen gælder derfor ikke i områder omfattet af en lokalplan.

I forbindelse med behandling af byggesager vil der fremover blive kigget på om byggesagen medfører fortætning.

  1. Er befæstelsesgraden for matriklen under kloakoplandets gennemsnit pr 2017, må det befæstede areal udvides op til oplandets gennemsnit uden at det medfører krav om forsinkelse.
  2. Er befæstelsesgraden for matriklen over kloakoplandets gennemsnit pr. 2017, skal regnvandet fra det udvidede, befæstede areal forsinkes før tilledning til kloakken, så den samlede regnvandsmængde per tidsenhed ikke øges.


I funktionen "Min matrikel", kan du se den gennemsnitslige befæstelsesgrad for det kloakopland du bor i, samt hvilken kloakeringsform, som er gældende.