Badevand

Københavns Kommune har generelt en god badevandskvalitet, hvilket gør det muligt at bade flere steder i Københavns Havn og Øresund. På grund af skibstrafik og overløbsværker er det dog kun tilladt at bade i Københavns havnebade og badezoner.

Badevandskvalitet handler om hygiejnisk vandkvalitet. Som indikator for spildevandspåvirkning benyttes bakterierne E. coli og enterokokker.

Københavns Kommune har i samarbejde med en rådgiver etableret Badevandsudsigten, som er et varslingssystem, der monitorerer og beregner den hygiejniske vandkvalitet i realtid. Ved dårlig badevandskvalitet varsles det på kommunens hjemmeside, Badevandsudsigten, i appen Badevand og på badestederne.

Badevandskvaliteten er udfordret af ændringer i regnmønsteret, som betyder øget overløb af spildevand fra fælleskloakken til havnen.

 

Læs om målsætninger for badevand

Planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for badevand foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg).

Status på badevandskvalitet i København ud fra beregninger fra 2011.