Begrænset fællessystem/first flush

Begrænset fællessystem" eller "first flush" er en ny og attraktiv metode til at mindske belastningen af fælleskloakken med vejvand. Metoden består i korte træk i at der fx i vejbrønde eller stikledninger etableres en vandbremse - eventuelt suppleret med et bassin, der tillader at den første del af en regnhændelse (first flush) løber til rensning på renseanlægget, mens den sidste del af regnen løber på vejoverfladen til et vandområde når vandbremsens kapacitet overskrides.

Metoden er baseret på en forudsætning om, at de første minutters regn "vasker/skyller" forureningen af vejen, og at den efterfølgende vandmængde indeholder et mindre, ubetydeligt forureningsindhold, og derfor kan ledes til et vandområde uden rensning.

Ved at variere på mængden af vand til kloakken (vandbremsen og bassin) kan metoden tilpasses forskellige størrelser oplande og forskellige følsomheder i vandområdet.

Metoden er attraktiv fordi den - i modsætning til mange andre metoder - tager toppen af spidsbelastningen under regn, som er det mest kritiske tidspunkt.

Metoden afprøves for tiden i konkrete projekter, hvor der holdes øje med at vandkvaliteten er tilstrækkelig god i den del, der udledes. Metoden vil når testperioden er slut gøres permanent eller måske droppes - alt afhængig af resultaterne.