Myndighedtilladelser

Håndtering af spildevand kræver tilladelse fra kommunen. De mest almindelige tilladelser er nedsivningstilladelser, udledningstilladelser og tilslutningstilladelser. Tilladelserne skal sikre, at nedsivningen af regnvand, udledning af spildevand eller afledning af spildevand fra virksonheder sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

Du kan søge om nedsivningstilladelse og udledningstilladelse på kommunens hjemmeside KK.DK/LAR.

Du kan søge om tilslutningstilladelser her.