Spildevandskloak

Der etableres et stik til hver ejendom, hvor der er mulighed for tilslutning. Det er kun husspildevand der tilsluttes, mens regnvand håndteres lokalt. Spildevandskloak kaldes nogle gange 1-stregnet kloak.

Forudsætninger

Spildevandskloak etableres i områder, der ikke tidligere har været tilsluttet den offentlige kloak, og hvor der er muligheder for lokal håndtering af regnvand.

  • Husspildevand (toilet, køkken, bad osv.) skal tilsluttes spildevandskloakken
  • Regnvand skal håndteres lokalt - for eksempel ved nedsivning i faskiner under forudsætning af, at der kan meddeles de nødvendige tilladelser efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven til lokal afledning af regnvand.

Spildevandskloak etableres og tilsluttes efter nedenstående skitse: