Plangrundlag

Spildevandsplan 2018 understøtter de planer, målsætninger og serviceniveauer, som Københavns Borgerrepræsentationen har vedtaget for København. Derudover skal planen sikre, at målsætninger og indsatser i statens vandområdeplaner opfyldes og gennemføres.

Plangrundlaget for Spildevandsplan 2018 omfatter således: