Fælleskloak

Husspildevand og regnvand ledes til renseanlæg via én og samme ledning. Drænvand fra omfangsdræn kan også ledes til ledningen. Der etableres stik, med mulighed for tilslutning, til hver ejendom.

Forudsætninger

Ny fælleskloak etableres kun i områder, hvor der - både på kort og lang sigt - ikke er mulighed for afledning af regnvand til recipient eller skybrudsløsning.


En ejendom kan vælge at håndtere regnvandet, helt eller delvist, på egen ejendom, hvis der kan opnås tilladelse til det. En sådan ejendom vil udtræde, helt eller delvist, af kloakforsyningen med hensyn til regnvand, og må ikke tilslutte regnvand til kloakken i fremtiden. Se administrationsgrundlag for udtræden af kloakfællesskabet.

Fælleskloakken og tilslutningen til den sker efter nedenstående principskitse: