Spildevandsplan 2008

Siden 2008 er der udarbejdet otte tillæg til Spildevandsplan 2008, indeholdende konkrete spildevandsprojekter, fx skybrudsprojekter og kloakering af byudviklingsområder.

En række projekter fra Spildevandsplan 2008 videreføres i den nye planperiode for Spildevandsplan 2018.

Status for indsatsområder

Kloakering, fornyelse af afløbssystemet og etablering af bassiner har været centralt for arbejdet med Spildevandsplan 2008.

Kloakering

Kloakeringen af store dele af byudviklingsområderne i Kommuneplan 2015 er sket langsommere end forudsat i Spildevandsplan 2008.

Fornyelse af afløbssystemet

Fornyelsen af afløbssystemet er skredet planmæssigt frem. Hovedledningssystemet er undersøgt og renoveret, og der er i dag ikke længere efterslæb på renovering. Dette gælder også for pumpestationer, bygværker og bassiner.

Etablering af bassiner

Der er gennemført en række projekter (etablering af bassiner) for at nedbringe spildevandsoverløb til havnen og Øresund fra overløbsbygværker. Det er det, der gør det muligt at bade i havnen i dag. På samme vis er der blevet etableret en bassinledning langs den sydlige del af Harrestrup Å, som har minimeret antallet af overløbshændelser og dermed hævet vandkvaliteten i åen. Etableringen af bassiner er ikke fuldt gennemført.

 

Læs om de igangsatte projekter

Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008