Udtræden af kloakforsyningen

Københavns Kommune ønsker er at fremme Lokal Afledning af Regn (LAR), som er ét af mange værktøjer til mindske belastningen af fælleskloakken. I Københavns Kommune er det derfor muligt at udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen for regnvand i hele det fælleskloakerede opland, så længe spildevandsbekendtgørelsens betingelser for detter er opfyldt. Det fælleskloakerede opland er markeret med blåt på kortet. Det er som udgangspunkt ikke muligt at udtræde af kloakforsyningen for husspildevand.

Spildevandsbekendtgørelsens betingelser for udtræden er beskrevet i administrationsgrundlaget sammen med procedure for ansøgning om udtræden til kommunen, og eventuel hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Kortet viser, hvor i København det helt eller delvist er muligt at udtræde af kloakforsyningen for regnvand.