Bilag

Her kan du finde bilag til spildevandsplanen. Bilagene er ikke en del af planen, men de indgår her, da de er relevante for implementeringen af planen.