Private kloakker

En del af det samlede afløbssystem består af private kloakker. De private kloakker er dels kloakker på private ejendomme (stikledninger) og dels kloakker, der betjener flere ejendomme, men som er ejet af et fællesskab af grundejere (fællesprivate kloakker).

Funktionen af private og fællesprivate kloakker er lige så vigtig for det samlede spildevandssystem som det offentlige kloaksystem. Private kloakker, der er utætte eller fejlkoblet, kan medvirke til væsentlig forurening af vandområder eller grundvand. I mange tilfælde er det de private kloakker, der - på grund af manglende vedligeholdelse - er årsag til problemer med rotter.

Spildevandsplan 2018 opdateres årligt med projekttillæg med konkrete projekter. Læs om aktuelle projekter her.