Redegørelse

Ifølge miljøvurderingslovens § 13 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som:

  • beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
  • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  • redegør for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
  • beskriver, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres samtidig med den endeligt vedtagne spildevandsplan.

Hent den sammenfattende redegørelse her spildevandsplan_kk_sammenfattende_redegrelse2.pdf