Status

Spildevandsplanen indeholder en status for håndtering af spildevand i Københavns Kommune inden for seks forskellige områder samt en overordnet status for Spildevandsplan 2008, som nu afløses af Spildevandsplan 2018.

Østerbro skybrudstunnel. Foto: HOFOR