Vandmiljø

København Kommune arbejder med ambitiøse mål for vandmiljøet, hvilket blandt andet betyder, at københavnerne og byens mange besøgende bader flere steder langs havnen og i Øresund. Det er dog ikke alle vandmiljøer i byen, der opfylder de fastsatte målsætninger.

Vandmiljøet afhænger primært af indholdet af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i vandløb, søer, havet og grundvand.

 

Læs om målsætningerne for vandmiljøet

Planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for vandmiljøet foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg).

De Indre Søer. Foto: Astrid Maria Rasmussen / Copenhagen Media Center