Vand- og stofmængder

Se beregnede vand- og stofmængder for de enkelte vandområder og samlet her:

Ferske vandområder

Vis data på skærm 

Hent regneark med data 
Damhusåen Klik  damhusaaen.xlsx
Harrestrup Å Klik  harrestrup_aa.xlsx 
Kagsåen Klik  kagsaaen.xlsx 
Amager Fælled Klik  amager faelled.xlsx
Kalvebod Fælled Klik  kalvebod_faelled.xlsx 
Nordre Landkanal Klik  nordre_landkanal.xlsx 
Søborghus Rende Klik  soeborghus_rende.xlsx
Utterslev Mose Klik  utterslev_mose.xlsx
Ørestads Kanaler Klik  oerestads_kanaler.xlsx
Total, ferske vandområder Klik  fersk.xlsx

Marine vandområder 

   
Kalveboderne Klik  kalveboderne.xlsx
Inderhavn Klik  inderhavn.xlsx
Nordhavn Klik  nordhavn.xlsx
Svanemøllebugten  Klik  svanemoellebugten.xlsx
Sydhavn Klik  sydhavnen.xlsx
Øresund Klik  oeresund.xlsx
Østhavn Klik  oesthavnen.xlsx
Total, marine vandområder Klik  marin.xlsx
Total, fersk og marin  Klik  total.xlsx

Du kan downloade et regneark med alle grunddata, som der kan regnes videre på fx til undervisningsbrug her: total_data.xlsx