Kloakering af Lille Torv, Tingbjerg

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Lille Torv, Tingbjerg der muliggør en højere byggeprocent.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Plan

Planområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører at bygherre skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden.

På sigt skal regnvand fra projektområdet udledes til skybrudssystemet eller Fæstningskanalen, mens spildevand vil blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. Indtil der er etableret mulighed for videre afledning tilsluttes både spildevandskloakken og regnvandskloakken til fælleskloakken. 

 

 

 

B.37

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand og regnvand.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført vil regnvand fra området blive udledt til de nordlige recipienter. Projektet vil være med til at reducere overløbene til de nordlige recipienter, og området vil bidrage til den samlede udledning med 2.900 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler