Kloakering af Ny Østergade

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Ny Østergade, der muliggør opførelse af ny bebyggelse på 3400 etagemeter.

Status

Projektområdet er offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. For bygherre betyder dette, at spildevand og regnvand skal separeres internt og holdes adskilt. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, enten via rør eller skybrudsvej, skal projektområdet tilsluttes fælleskloakken. Spildevand og regnvand fra projektområdet skal, indtil videre, ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.39

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil projektområdet fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand, tagvand og vejvand.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning og udledning af  separat regnvand, vil belastningen på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 1.393 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler