Udløb fra Naboløs/Nybrogade til Slotsholms Kanaler

Indledning

Formålet med projektet er at skybrudssikre Naboløs/Nybrogade, ved at lede overfladevandet fra ca. 27 ha fra Naboløs/Nybrogade via et nyt udløb til Slotsholmskanalen ved Naboløs.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. 

Området er ikke skybrudssikret. Der er tidligere i forbindelse med skybrud konstateret væsentlige oversvømmelser i projektområdet. 

Plan

Der etableres en mulighed for afledning af skybrudsvand fra Naboløs og Nybrogade til Slotsholmskanalen. Dette sker for at skybrudssikre en del af vandoplandet Indre By

K1.54

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Udløbet vil give mulighed for at skybrudssikre et skybrudsopland på ca. 27 ha. red opland, som fremgår af nedstående kort.

Klik på kortet for at forstørre

Regnvandet ledes ud gennem kajen i et rør. Udløbet forsynes med et kammer med kontraklap, således at området fortsat er beskyttet mod højvande. Kontraklappen vil også forhindre at dyr trænger ind i udledningsrøret.

Miljøforhold

Projektet retter sig mod sikring mod effekterne af regnhændelser, der optræder med
en hyppighed på hvert 10. år eller sjældnere (skybrud).

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matrikel nr Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000d Strand Kvarter      
7000e Strand Kvarter