Carlsberg

Indledning

Carlsberg og HOFOR har 8. december 2015 underskrevet aftale om medfinansiering af skybrudssikring af Carlsberg. Skybrudssikringen sker som et led i byudviklingen af Carlsberg.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et separatkloakeret opland. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er ikke skybrudssikret.

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Spildevandet leds fortsat til Renseanlæg Damhusåen og regnvand bliver ledt til Enghaveparken, hvor der er etableret et bassin på 2.000 m3, som skal opmagasinere regnvandet. Når alle projekter i skybrudsgrenen er etableret vil skybrudsvand fra oplandet blive ledt til Københavns Havn

 

K1.2

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Medfinansieringsprojekt

Der skal etableres i alt 3.000 m3 skybrudsbassin på Carlsberg som medvirker til skybrudssikring af området, og som er en del af skybrudsgrenen "Carlsberg". Skybrudsbassinerne ejes, vedligeholdes og drives af Carlsberg. HOFOR medfinansierer udgifterne til etableringen og driften af bassinerne.

Miljøforhold

Etableringen af skybrudsbassinerne har ikke indflydelse på miljøforhold.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler