Kloakering af Bispebjerg Hospital

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Bispebjerg Hospital. Hospitalet skal om- og udbygges. I denne forbindelse skal de dele af området, hvor der bygges nyt separatkloakeres med særskilt afledning af spildevand og regnvand.

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

 

 

Plan

Området vil fortsat være forsynet af HOFOR. Delområdet med ny bebyggelse skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Spildevandet ledes til HOFORs fælleskloak mens regnvandet ledes til skybrudsbassin i Lersøparken. Området vil efter gennemførelse af projektet være delvist separatkloakeret.

B.6

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR etablerer stik til spildevand og regnvand i skel. Den interne kloakering af projektområdet skal ske på privat initiativ.

Miljøforhold

Udbygningen vil medføre øgede spildevandsmængder til  renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Lersøparken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler