Kloakering af Artillerivej Syd

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Artillerivej Syd, som muliggør at det tidligere industriområde omdannes til beboelse/serviceerhverv. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Området er beliggende relativt tæt på havnen. Det er derfor hensigten, at regnvand skal udledes til havnen.

B.1

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakering af området vil øge de udledte mængder af regnvand til havnen.

Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler