Regnvandskloakering af Hf. Mozart

Indledning

I forbindelse med behandling af byggesager er det blevet klart, at der ikke kan findes en lovlig bortskaffelse af regnvand i projektområdet. Den eksisterende spildevandskloak har ikke tilstrækkelig kapacitet til også at håndtere overfladevandet.  Haveforeningen er beliggende i et område med kortlagt jordforurening, og lokal nedsivning af regnvand er derfor ikke mulig. Københavns Kommune vil på den baggrund sikre en lovlig afledningsmulighed for overfladevand for hele området ved at supplere spildevandskloakken med en regnvandskloak.

 

Status

Haveforeningen Mozart er forsynet af HOFOR og kloakeret for spildevand, mens regnvand håndteres lokalt på privat initiativ. Spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Haveforeningen Mozart skal fortsat være forsynet af HOFOR, og spildevandskloakken skal suppleres med en regnvandskloak.  

 

A1.3

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR skal inden 1. januar 2020 forsyne projektområdet med separat(e) regnvandsstik, udover det/de spildevandsstik, der allerede er etableret. Når regnvandstikket er etableret er der tilslutningspligt for grundejer.

Når projektet er gennemført vil området have status som separatkloakeret. 

Miljøforhold

Etableringen af en supplerende regnvandsledning vil medføre en øget udledning til Kalveboderne. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler