VEL5 Enghaveparken

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i april 2014 at igangsætte skybrudsprojektet, VEL5 Enghaveparken. Skybrudsprojektet bliver sammentænkt med en forestående renovering af Enghaveparken. Projektet indgår i en skybrudsgren der starter på Carlsberg, går via Enghaveparken og Enghave Plads og Dybbølsgade til Søndre Boulevard for at ende i Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Istedgade/Gasværksvej.

Status

Projektområdet er ukloakeret.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Gennemførelsen af skybrudsprojektet ændrer ikke på oplandets status som ukloakeret.

K1.5

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Enghaveparken indrettes – ved ændringer i terræn – som et forsinkelsesbassin, som kan tilbageholde 24.000 m3 skybrudsvand, iberegnet et bassin på 2.000 m3 til regnvand fra Carlsberg, der benyttes som sekundavand til vanding, vejfejning ol.


Når alle skybrudsgrenens projekter er etableret vil vandet løbe fra Enghaveparken til Københavns Havn. Indtil da vil bassiner tømmes langsomt til fælleskloakken.

Miljøforhold

Projektet betyder ikke en ændring af udledte vandmængder.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler